Rozšírenie služieb a zariadení Pekárne Halič

Spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 1.4.2014 do 31.12.2014 realizovala projekt s názvom Inovatívne technológie pre výrobu pekárenských výrobkov. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Miestom realizácie projektu je spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 804 800,- €, výška nenávratného finančného príspevku je 402 400,-€. Cieľom projektu je dosiahnuť inovačný pokrok investíciou do modernej technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie do výroby. Projekt pozostával z 1 hlavnej aktivity, predmetom ktorej bol nákup a dodávka inovatívnej výrobnej pekárenskej technológie.

Sídlo prijímateľa: Športová 2, 985 11 Halič, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

Spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 04/2015 do 08/2015 realizovala projekt s názvom Technologické inovácie v pekárenskej výrobe. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 284 920,- €, výška nenávratného finančného príspevku je 199 444,- €.

Miestom realizácie projektu je spoločnosť PEKÁREŇ, s.r.o. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie do výroby. Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity, s názvom: „Modernizácia technológií pekárenskej výroby“, predmetom ktorej je obstaranie a dodanie inovatívnych technológií.

Projektom sa dosiahne: zvýšenie produktivity práce a efektivity výroby, zvýšenie výrobnej kapacity, nárast počtu pracovných miest, zachovanie existujúcich pracovných miest, rozšírenie ponúkaného sortimentu, zvýšenie možnosti firmy prenikať na nové trhy a udržanie si postavenia na existujúcich trhoch.

Sídlo prijímateľa: Športová 2, 985 11 Halíč, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

 •  
  "Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu."
  (Ján Hus)
 •  
  "Kdo nedá kúsok chleba psovi, dá vlkovi celú ovcu."
  (Arménský citát)
 •  
  "Dnešné mäso, včerajší chlieb a minuloročné víno. To udržuje zdravie."
  (Španielský citát)
 •  
  "Lepší doma krajec chleba ako v cudzine krava celá."
  (Ľudová múdrosť)
 •  
  "Chlieb so soľou a skutok s dobrou vôľou."
  (Slovenské príslovie)
PEKÁREŇ, s.r.o.  
Športová 2, 985 11 Halič
047/439 26 30

+421 47 439 23 11, +421 908 102 172
info@pekaren-halic.sk
www.pekaren-halic.sk